ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565 44

ปฏิทินวิชาการสำหรับไว้ใช้ในปีการศึกษา 2565

เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ดซึ่งครูสามารถแก้ไขไฟล์ได้และให้มาเป็นไฟล์พีดีเอฟอีกไฟล์นึงด้วยครับ

สร้างโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Previous ArticleNext Article