ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต 46

ฟอนต์ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14

ให้ครูๆได้มีติดเครื่องไว้เพราะหลายๆท่านอาจต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการอยู่บ่อยครั้ง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: cra.ac.th | kruachieve.com

Previous ArticleNext Article