ฟอนต์ จิตร ภูมิศักดิ์ (Chit Phumisak) 52

ฟอนต์ลายมือของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียนและนักคิดทางการเมืองคนสำคัญของประเทศไทย

โดยผู้พัฒนาให้ได้ใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร เป็นสะพานที่จะส่งเสริมความรู้ ความคิด และความรู้คิด มิตรภาพ รวมถึงจิตใจบนหนทางประชาธิปไตย เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจที่คนไทยและพลโลกม่ต่อกัน ใช้อย่างสร้าวสรรค์ สนุก และมีความสุข

พัฒนาโดยกลุ่มวาดหวัง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: matichon.co.th

Previous ArticleNext Article