ระบบ LINE Notify แจ้งการวัดอุณหภูมินักเรียน 108

ระบบ ส่ง LINE Notify แจ้งการวัดอุณหภูมิของนักเรียนลงกลุ่มไลน์

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

Previous ArticleNext Article