ระบบ Work IO 2174

ระบบบันทึกเวลาเข้าทำงานและเลิกงานที่สร้างด้วย PHP Mysqli Bootstrap4

คุณสมบัติ
1. พัฒนาด้วย PHP+Mysqli + Bootstrap4
2. รองรับ PHP7
3. มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Login) เข้ารหัส Sha1
4. มีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
5. ป้องกันการบันทึกซ้ำในแต่ละวัน
6. มี List แสดงประวัติบันทึกการเข้า-ออกงาน
7. มีระบบ Logout

ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการลงชื่อเข้าทำงานและออกจากงานของครู อาจารย์ในโรงเรียนที่อาจต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: devbanban.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link