ระบบ Work IO 95

ระบบบันทึกเวลาเข้าทำงานและเลิกงานที่สร้างด้วย PHP Mysqli Bootstrap4

คุณสมบัติ

  1. พัฒนาด้วย PHP+Mysqli + Bootstrap4
  2. รองรับ PHP7
  3. มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Login) เข้ารหัส Sha1
  4. มีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
  5. ป้องกันการบันทึกซ้ำในแต่ละวัน
  6. มี List แสดงประวัติบันทึกการเข้า-ออกงาน
  7. มีระบบ Logout

ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการลงชื่อเข้าทำงานและออกจากงานของครู อาจารย์ในโรงเรียนที่อาจต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: devbanban.com

Previous ArticleNext Article