สมุดเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2565 6537

แบบเช็คเวลาเรียนหรือบันทึกเวลาเรียน เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจไว้เช็คเวลาเรียนของนักเรียน

ด้านในจะแยกการเช็คเวลาเรียนเป็นเดือน เดือนละหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งครู อาจารย์ สามารถที่จะปรับหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสมครับ (ผู้สร้างไฟล์ได้แถมปกมาให้ด้วยครับ เป็นไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์)

เอกสารสร้างโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link