แบบคำร้องขอโอนย้าย ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 43

แบบคำร้องขอโอนย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article