แบบบันทึกสถิติการมาเรียน 36

โปรแกรมแบบบันทึกสถิติการเรียนของนักเรียน

บันทึกเป็นรายวันสำหรับน.ร.ทุกชั้นปีในคราวเดียว พร้อมคำนวณออกมาเป็นร้อยละ

พัฒนาโดย krumalaew.com

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

Previous ArticleNext Article