โปรแกรมกรอกคะแนน xls 684

โปรแกรมกรอกคะแนนและตัดเกรดอัตโนมัติ
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ วิธีใช้งานเพียงป้อนรายชื่อน.ร. ป้อนคะแนนเก็บ คะแนนคุณลักษณะฯและคะแนนอ่านคิด วิเคราะห์ จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเกรด ร้อยละที่ได้อัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจรับออกแบบ ปกสวย บัตร ไวนิล เพื่อครู By_ครูพงษ์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจรับออกแบบ ปกสวย บัตร ไวนิล เพื่อครู By_ครูพงษ์
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link