โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส 179

โปรแกรมตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส เพื่อสะดวกในการบันทึกผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

พัฒนาโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article