โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 15

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article