โปรแกรมคำนวณคาบเป็นชั่วโมง 62

โปรแกรมสำหรับครูๆและอาจารย์ทุกท่านที่ต้องการคำนวณคาบที่ตนเองสอนต่อสัปดาห์ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาที

โปรแกรมพัฒนาโดยครูอ้อม (ดาวน์โหลดที่นี่!)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่ :kruachieve.com

Previous ArticleNext Article