โปรแกรมคำนวณผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบประเมิน PA2 และ PA3 130

ตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2 และ PA3 อำนวยความสะดวกในการบันทึกผล PA เพื่อกรอกข้อมูลในระบบ DPA

โปรแกรมพัฒนาโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เฟสบุ๊กศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

Previous ArticleNext Article