โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ร.ร.ประโคนชัยวิทยา) 1125

โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลทำให้ใช้งานได้ง่ายเพราะเป็นคุ้นเคยของครูๆทุกท่านอยู่แล้ว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมได้ครับ

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจครูพุด กัญญาณัฐ
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link