โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 24

โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลทำให้ใช้งานได้ง่ายเพราะเป็นคุ้นเคยของครูๆทุกท่านอยู่แล้ว

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมได้ครับ

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจครูพุด กัญญาณัฐ

Previous ArticleNext Article