โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียนอัตโนมัติ 1352

โปรแกรมคำนวณหาอายุนักเรียนอัตโนมัติ
เพียงป้อนเลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และวันเดือนปีปัจจุบัน โปรแกรมก็จะคำนวณอายุโดยบอกมาเป็นปี เดือน และวันมาให้อัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู่ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link