โปรแกรมคำนวณแปลงคาบเป็นชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ ว21 22

โปรแกรมสำหรับคำนวณภาระงานสอน คำนวณแปลงคาบเป็นชั่วโมง

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่!

พัฒนาโดยเพจห้องสื่อครูต้นคอม5

Previous ArticleNext Article