โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 1115

โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการประเมิน PA ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

สำหรับใช้งานกับครูไม่มีวิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ​ และครูชำนาญการพิเศษ

โปรแกรมพัฒนาโดยครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ (ครูน้องแต๋ง)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูสายบัว, krumalaew.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link