โปรแกรมจัดตารางการสอน 2113

โปรแกรมจัดตารางสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูวิชาการในการบริหารจัดการการจัดตารางเรียน ตารางสอนในโรงเรียน
ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะประกอบไปด้วยไฟล์โปรแกรม(ไมโครซอร์ฟเอ็กเซล)และคู่มือการใช้งานโปรแกรม(ไฟล์พีดีเอฟ)

โปรแกรมพัฒนาโดยครูจรัญญ์ ตะวงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link