โปรแกรมตัดเกรดนักเรียน 209

สำหรับป้อนคะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนนสอบปลายภาค จากนั้นโปรแกรมจะตัดเกรดมาให้โดยอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article