โปรแกรมตัดเกรดเก็บคะแนนรายวิชา 3352

โปรแกรมตัดเกรดหรือโปรแกรมคิดเกรดและคะแนนเก็บระหว่างภาคแต่ละรายวิชา

สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอัตโนมัติ ทั้งรายเทอมและรายปี รองรับคะแนนข้อสอบกลาง

พัฒนาโดยครูเอกรินทร์ คำแสงดี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruchiangrai.net
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link