โปรแกรมตัดเกรด (ครูตอเต่า) 894

โปรแกรมตัดเกรด คำนวณเกรดเฉลี่ยและแบบรายงานผลการเรียน
ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้ครูๆได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link