โปรแกรมตัดเกรด 20

โปรแกรมตัดเกรด คำนวณเกรดเฉลี่ยและแบบรายงานผลการเรียน

ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้ครูๆได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com

Previous ArticleNext Article