โปรแกรมตัดเกรด 226

โปรแกรมตัดเกรด สำหรับครู อาจารย์ใช้ในการใส่คะแนนเก็บระหว่างภาค ปลายภาค พร้อมตัดเกรดให้อัตโนมัติ

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.kruupdate.com

Previous ArticleNext Article