โปรแกรมปฏิทินงานฉบับย่อ 41

โปแกรมปฏิทินปฏิบัติงานฉบับย่อ

สามารถเพิ่มวันหยุด คำนวณวันหยุดอัตโนมัติถึงปี 65

โปรแกรมพัฒนาโดยครูชริดา เหลี่ยมดี ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดสายลำโพงใต้, เพจ Kroo CStat

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

Previous ArticleNext Article