โปรแกรมปพ.5 (ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด) 4026

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูทุกระดับชั้น
เป็นโปรแกรมปพ.5ที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ เป็นตารางคะแนน ตัวชี้วัด และตัดเกรดน.ร.

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link