โปรแกรมประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ผอ.สุภีร์) 1404

โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถอำนวยความสะดวกให้กับครูได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.สุภีร์ สีพาย

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร๋: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link