โปรแกรมประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 44

โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถอำนวยความสะดวกให้กับครูได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.สุภีร์ สีพาย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร๋: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5

Previous ArticleNext Article