โปรแกรมประเมิน SDQ แปลผลอัตโนมัติ 914

โปรแกรมประเมินแบบรายงานผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) ฉบับครู มีการแปลผลอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูอาชีพดอทคอม

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link