โปรแกรมประเมิน SDQ แปลผลอัตโนมัติ 22

โปรแกรมประเมินแบบรายงานผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) ฉบับครู มีการแปลผลอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article