โปรแกรมสถิติทำ SAR (ครูปังปอนด์) 1119

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน Sar , O-NET
วิเคราะห์ เปรียบเทียบผล O-NET ใส่คะแนนแล้วลิ้งค์ลงกราฟ,แผนภูมิอัตโนมัติ
กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก
สามารถแก้ไขไฟล์ได้

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link