โปรแกรมสถิติทำ SAR (ครูปังปอนด์) 26

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน Sar , O-NET

วิเคราะห์ เปรียบเทียบผล O-NET ใส่คะแนนแล้วลิ้งค์ลงกราฟ,แผนภูมิอัตโนมัติ
กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก
สามารถแก้ไขไฟล์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com

Previous ArticleNext Article