โปรแกรมแบบคำนวณเกรด 1174

แบบคำนวณเกรด ทั้งแบบกรอกคะแนนรายวิชา(มีครบ 12 วิชา) และแบบกรอกคะแนนรวม 12 วิชา แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
สำหรับห้องที่มีจำนวณนักเรียนไม่เกิน 50 คน
เพียงกรอกชื่อและคะแนนโปรแกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยและใบเกรด(ใบรายงานผลการเรียน)มาให้

พัฒนาโดยเพจสื่อปันสุข By little teacher

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจสื่อปันสุข By little teacher
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link