โปรแกรมแบบตรวจข้อสอบปรนัย 702

โปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยสำหรับผู้สอน สามารถสรุปคะแนนที่ได้ บอกเป็นร้อยละ และสรุปผลเป็นเกณฑ์ เช่น ปรับปรุง พอใช้ ดีมาก

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by "ครูคณิต"
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link