โปรแกรมแบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง 64

โปรแกรมแบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนสำหรับครูอนามัยหรือครูประจำชั้น

เพิ่มจำนวนนักเรียนได้ถึง 25 คนต่อห้อง

โปรแกรมพัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

Previous ArticleNext Article