โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนน 13

โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนนเก็บทั้งเทอมหรือทั้งปีที่สามารถรวมคะแนนทั้งหมดและบอกระดับผลการเรียนพร้อมทั้งเกรดเฉลี่ยออกมาด้วย

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Previous ArticleNext Article