โปรแกรมแบบประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 30

โปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR)

ไฟล์เป็นแบบ 3 มาตรฐาน

กติกาการใช้งานจากผู้พัฒนา คือ
– เปลี่ยนตรงข้อความที่มีสีแดงให้เป็นข้อมูลของคุณครูเอง แล้วทำการเปลี่ยนสีอักษร ให้เป็นสีดำ
– ตัวไฟล์ไม่ได้ใส่รหัส สามารถผสานเซลล์ได้
– ย่อขยายแถวหรือตารางได้ แต่ไม่ควรให้เกิน 1 หน้า
– ส่วนปกไม่จำเป็นต้องใช้ตามที่ทำให้ ท่านสามารถออกแบบเองได้

พัฒนาโดยเพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

Previous ArticleNext Article