โปรแกรม ปพ.5 (ครูหนุ่มดอทคอม) 1614

โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
สำหรับผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มีทั้งหมดจำนวน 4 ไฟล์
1. ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 1.2)
2. ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 1.3)
3. ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 2.0)
4. ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 4.1.3)

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจครูหนุ่มดอทคอม

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูหนุ่มดอทคอม
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link