โปรแกรม ปพ.5 28

โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)

สำหรับผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มีทั้งหมดจำนวน 4 ไฟล์

  1. ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 1.2)
  2. ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 1.3)
  3. ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 2.0)
  4. ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 4.1.3)

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจครูหนุ่มดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูหนุ่มดอทคอม

Previous ArticleNext Article