โปรแกรม Mmhmm 49

โปรแกรมวีดีโอคอล สร้างไฟล์นำเสนอ สำหรับผู้สอนออนไลน์
สามารถนำไปใช้สอนออนไลน์แบบวีดีโอหรือสร้างไฟล์วีดีโอไปแขวนออนไลน์ อัพขึ้นยูทู๊ป

มี virtual backgrounds มากมาย นำเสนอให้เห็นตัวผู้สอนควบคู่กับสไลด์ได้ มีเอ็กเฟ็กอื่นๆเช่น เลอหน้า ใส่หยดน้ำฝน
สามารถเชื่อมกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, Slack และอื่นๆได้
บันทึกไฟล์เป็น .mp4 หรือแชร์ได้ทันที

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.mmhmm.app

Previous ArticleNext Article