ไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์v.4 100

ไฟล์ทำแผ่นพับสอบสัมภาษณ์

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟพาวเวอร์พ้อยท์ มีวีดีโอการทำมาให้ด้วย(กดที่นี่)

ไฟล์ทำขึ้นโดยเพจสื่อปันสุข By little teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจสื่อปันสุข By little teacher

Previous ArticleNext Article