Ashampoo PDF FREE 122

โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสารพีดีเอฟ
สามารถเปิดอ่าน สร้างไฟล์พีดีเอฟ แทรกหน้า,ย้ายหรือลบหน้าในไฟล์พีดีเอฟได้ เพิ่มไดรฟ์เวอร์เครื่องพริ้นท์ให้พริ้นท์ออกมาเป็นไฟล์พีดีเอฟได้

มีฟิวเจอร์สำหรับค้นหาไฟล์เอกสารพีดีเอฟในเครื่องได้ ตัวโปรแกรมยังมีขนาดเล็กและทำงานได้เร็ว

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.ashampoo.com

Previous ArticleNext Article