BCC Typing Tutor 36

โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 25 แบบเรียน

ช่วยเพิ่มสกิลให้ครู อาจารย์หรือผู้ที่สนใจสามารถพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญมากยิ่งขึ้น

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม

  1. รองรับบนแพลตฟอร์ม 32 บิทและ 64 บิท โดยไม่ต้องรันผ่านอีมูเลตเอร์ (Emulator)
  2. ใช้ได้กับวินโดวส์ XP, Vista, 7, 8, 10 และ 11
  3. มีระบบสมาชิก (Login) จะสามารถให้ฝึกพิมพ์ และบันทึกความเร็วการพิมพ์แยกหลายผู้ใช้ (Multi User)
  4. มีสรุปความเร็วในแต่ละบทแบบกราฟแท่งในรูปแบบ 3 มิติ (3D) โดยอัตโนมัติ หลังการทดสอบ
  5. เมื่อฝึกพิมพ์จนครบบท สามารถพิมพ์ใบประกาศ เพื่อรับรองความเร็วในการพิมพ์ได้ เพื่อใช้ในการสมัครงานและเป็นเอกสารอ้างอิงได้
  6. สามารถอัพเกรดโปรแกรมผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้พัฒนาได้เลยทันที
  7. สามารถใช้ได้หลายผู้ใช้ในเครื่องเดียวกัน (Mult-User / Multi Profile)

โปรแกรมเป็นแชร์แวร์นะครับ ใช้ได้ 2 บทเรียนจาก 25 บทเรียน ถ้าต้องการฝึกพิมพ์ทุกบทต้องลงทะเบียน(490 บาท)ครับ

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณรชต รัตนวสวัต

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Thaiware.com, bcchon.com

Previous ArticleNext Article