โปรแกรมปพ.5 (เก็บคะแนนทั่วไป+ข้อสอบกลาง) 4.1.3 2737

โปรแกรมปพ.5 สำหรับอาจารย์หรือครูผู้สอนไว้ใช้ในโรงเรียนของท่าน เก็บคะแนนเก็บระหว่างภาคต่างๆ คะแนนเก็บเก็บทัวไป คะแนนเก็บข้อสอบกลาง

มีอินเตอร์เฟสที่สวยงาม ผลการประเมินบางจุดสามารถสรุปและแสดงออกมาเป็นกราฟได้ มีเมนูแสดงแยกออกมาเป็นเมนูลอยซึ่งสามารถย้ายตำแหน่งได้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.facebook.com/KrooNoomDotCom
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link