ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต 1305

ฟอนต์ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14
ให้ครูๆได้มีติดเครื่องไว้เพราะหลายๆท่านอาจต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการอยู่บ่อยครั้ง

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: cra.ac.th | kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link