คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินการศึกษา 2565

Loading

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
แสดงเวลาเรียนครบ 200 วัน ระบุวันหยุดราชการ มีทั้งที่เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด(สามารถแก้ไขได้)และไฟล์พีดีเอฟ

สร้างโดยครูอุมารัตน์ ชนะโชติ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจสื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

24 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *