คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565

Loading

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2
สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเวิร์ด สามารถแก้ไขไฟล์ได้

ปฏิทินสร้างโดยเพจครูฝน ติวเตอร์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูฝน ติวเตอร์, kruachieve.com

33 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *