คลังเครื่องมือครู

ข้อสอบ O-NET’65 พร้อมเฉลย

Loading

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ซึ่งทาง สทศ. ได้จัดสอบขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 (ป.6), 12 กุมภาพันธ์ 2566 (ม.3) และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 (ม.6)

ทาง สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เว็บไซต์ผู้ลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สทศ.

รับไฟล์
O-NET65-p6-m3-m6.zip (4 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *