คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Loading

ไฟล์เอกสารปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครบ 200 วัน
ระบุวันหยุดราชการให้ด้วย

สร้างโดยครูอุมารัตน์ ชนะโชติ (เพจสื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta) โรงเรียนบ้านคีรีรอบ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจสื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

รับไฟล์
ปฏิทินการศึกษา-2566-1.docx (14 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *